Member Area
Nahajate se v: Domov arrow Programi arrow Telesna dejavnost arrow Z gibanjem do zdravja
Z gibanjem do zdravja Natisni E-mail

 

zgdz_logo.jpg

 

 

Z GIBANJEM DO ZDRAVJA ( ZGDZ)

Osnovni namen tega nacionalnega »HEPA«  (kratica za health-enhancing physical activity) populacijskega projekta (ali nacionalnega projekta za promocijo telesne dejavnosti za krepitev zdravja) , ki poteka od leta 1999 dalje, je, da s pomočjo različnih aktivnosti osveščamo splošno javnost o pomenu gibanja za zdravje in s tem vplivamo na izboljšanje gibalnih navad pri prebivalcih, ki so telesno nedejavni ali premalo telesno dejavni.

Osnovni sporočili projekta sta:
-    »Redno izvajanje zmerne telesne dejavnosti (vsaj) 5-krat na teden po (vsaj) pol ure krepi zdravje odraslih« in
-    »Redno izvajanje vsakodnevne intenzivne telesne dejavnosti po (vsaj) eno uro krepi zdravje otrok in mladostnikov.«

Vodstvo projekta: Projekt ZGDZ na nacionalni ravni vodi samostojno CINDI Slovenija.
 
Ciljne skupine:
Splošna javnost, premalo telesno dejavni odrasli in starostniki, zdravstveni in športni delavci, mediji, delovne organizacije, predstavniki lokalnih oblasti, društev in drugih nevladnih organizacij ter drugi.

Glavne metode dela pri projektu so:
-    medijska promocija gibanja za zdravje,
-    distribucija brezplačnih promocijskih ZGDZ gradiv (plakatov, zloženk in knjižic),
-    brezplačna testiranja telesne pripravljenosti s pomočjo t.i. »občinskih« preizkusov hoje na 2 km vključno s spremljevalnimi aktivnostmi kot so:
    o    meritve krvnega tlaka, meritve indeksa telesne mase,
    o    demonstracije nordijske hoje ter
    o    individualna svetovanja glede povečanja gibalnih navad in zdravega življenjskega sloga na sploh.

Večino tradicionalnih projektnih aktivnosti izvajamo ob pomembnih datumih: dnevu zdravja (7. april), dnevu gibanja (10. maj), dnevu športa (31. maj) dnevu brez avtomobila (22. september) oz. v okviru Evropskega tedna mobilnosti (16.-22.9.) ter dnevu hoje (15. oktober).

Sodelujoči partnerji pri projektu so:
-    Evropska mreža za promocijo telesne dejavnosti in krepitev zdravja HEPA Europe,
-    Ministrstvo za zdravje RS,
-    Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
-    Združenje za nordijsko hojo in rekreacijo Slovenija,
-    nekateri regijski Zavodi za zdravstveno varstvo,
-    večina slovenskih zdravstvenih domov z zdravstveno vzgojnimi centri,
-    nekatera športa društva in zveze ter druge športne organizacije,
-    nekatera društva bolnikov in druga društva,
-    nekatere šole,
-    nekatere občine in
-    druge zainteresirane organizacije.

Opomba: Večina sodelujočih partnerjev se nahaja v datumski knjižici ZGDZ za tekoče leto in sicer kot organizatorji preizkusov hoje na 2 km.

pdf Z gibanjem do zdravja - knjižica z nasveti in datumi preizkusov hoje 2016

pdf Z gibanjem do zdravja - knjižica z nasveti in datumi preizkusov hoje 2015

pdf Z gibanjem do zdravja - knjižica z nasveti in datumi preizkusov hoje 2014

 pdf Z gibanjem do zdravja - knjižica z nasveti in datumi preizkusov hoje 2013

pdf  Z gibanjem do zdravja - knjižica z nasveti in datumi preizkusov hoje 2012

 pdf Z gibanjem do zdravja - knjižica z nasveti in datumi preizkusov hoje 2011

pdf Z gibanjem do zdravja - knjižica z nasveti in datumi testov hoje 2010

pdf Z gibanjem do zdravja - knjižica z datumi testov hoje 2009

pdf Z gibanjem do zdravja - knjižica 2008

pdf Spodbujanje telesne dejavnosti in aktivnega življenja v mestnih okoljih

pdf Telesna dejavnost in zdravje v Evropi

pdf Program HEPA v slovenščini

  pdf Vaje za zdrav hrbet

 

 
  • Slovensko
  • English

Anketa

Ali ste se že kdaj udeležili delavnic Programi svetovanja za zdravje v zdravstvenih domovih?
 

Vizitka

CINDI Slovenija

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Center za upravljanje programov preventive in krepitev zdravja

Zaloška 29
1000 Ljubljana
Tel: 01 54 77 362, 01 54 77 360
Fax: 01 547 73 64