Delavnice
Pridružite se uspešnim in uživajte v zdravju!
 
Pomoč pri spreminjanju nezdravega življenjskega sloga posameznik dobi v programih svetovanja za zdravje, ki se brezplačno izvajajo v zdravstvenovzgojnih centrih zdravstvenih domov po vsej Sloveniji:
 
• Življenjski slog: predstavitev problema srčno-žilnih bolezni in osnovne informacije o zdravem življenjskem slogu (4 ure)
• Preizkus hoje: ugotovitev stopnje telesne sposobnosti udeleženca preizkusa, in sicer s preizkusom hoje na 2 km (20 minut za 1 udeleženca)
• Dejavniki tveganja: predstavitev fizioloških dejavnikov tveganja, načina zdravljenja in posebnosti pri zdravljenju (3 ure)
• Zdrava prehrana: ocena načina prehranjevanja udeleženca delavnice in uvajanje ene do dveh sprememb v lastno prehranjevanje (8 ur)
• Telesna dejavnost – gibanje: ugotovitev stopnje telesne sposobnosti udeleženca delavnice in usvojitev znanja ter veščin za ustrezno izvajanje telesne dejavnosti za zdravje (18 ur)
• Zdravo hujšanje: ocena življenjskega sloga udeleženca delavnice in sprememba le-tega s 5 – 10-odstotno izgubo telesne mase (daljša delavnica s 16 srečanji, namenjenimi spreminjanju
prehranskih navad, lastne samopodobe in telesne dejavnosti, z aktivnimi urami telesne vadbe ter 2 preizkusoma hoje na 2 km)
• Da, opuščam kajenje: strokovno vodeno opuščanje kajenja (12 ur v skupini ali individualno svetovanje 5-krat po 15 minut)
• Individualno svetovanje tveganim pivcem alkohola za prepoznavanje tveganega pitja ter škodljivih vplivov alkohola na zdravje in pomoč za zmanjšanje tveganega pitja alkohola.
     
programi_svetovanja.jpg