Evropska HEPA mreža


Namen evropske »Health Enhancing Phyisical Activity« (HEPA) mreže ali mreže za telesno dejavnost za krepitev zdravja je okrepiti in podpreti prizadevanja in aktivnosti, ki lahko povečajo mednarodno sodelovanje in izboljšajo pogoje za zdrav življenjski slog predvsem na področju telesne dejavnosti, ki krepi zdravje. Namen sodelovanja CINDI Slovenije v evropski HEPA mreži je bila predvsem aktivno delovati v okviru usmerjevalnega odbora (Steering Comittee«-ja) te mreže.

Cilji evropske HEPA mreže so:

•    prispevati k razvoju in implementaciji HEPA politik in strategij v Evropi;
•    razvijati, podpirati in razširjati učinkovite strategije, programe, pristope in ostale primere dobre prakse z namenom HEPA promocije;
•    podpirati in vzpodbujati razvoj multi-sektoralnih pristopov glede HEPA promocije.

Ciljne skupine: mednarodne, nacionalne, regionalne in lokalne vladne in nevladne organizacije, ki lahko pripomorejo k ustvarjanju in ohranjanju čimbolj zdravju prijaznih okolij.

Partnerji: Ministrstvo za zdravje RS, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor - projekt Zdrava mesta; Federalna športna pisarna, Švica (predsedujoča); Športna akademija Gerlev, Danska; Ministrstvo za socialne zadeve in zdravje, Finska; 6. pariška univerza, Francija; Svetovna zdravstvena organizacija/ Europska pisarna v Rimu, Italija; Južno- vzhodna skupina za javno zdravje, Velika Britanija; Univerza Palacky, Češka;  Svobodni univerzitetni medicinski center, Nizozemska; Karolinska Inštitut, Švedska; UKK Inštitut za promocijo zdravja in raziskave, Finska; ter druge ustanove iz Avstrije, Bolgarije, Brazilije, Islandije, Nemčije, Norveške in Portugalske ter Severne Irske.

Spletna stran:
Evropska HEPA mreža
 
hepa_slo.jpg pdf HEPA strategija slovenščina
pdf HEPA strategy english

 

pdf Spodbujanje telesne dejavnosti in aktivnega življenja v mestnih okoljih

pdf Telesna dejavnost in zdravje v Evropi