Pa zdravje?

 

Rezultati raziskave Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije 2008 - Z zdravjem povezan vedenjski slog (pdf, november 2010)

Rezultati raziskave Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije 2004 - Z zdravjem povezan vedenjski slog (pdf, november 2010)


 

znak_pa_zdravje_08.gif

NACIONALNA RAZISKAVA DEJAVNIKI TVEGANJA ZA NENALEZLJIVE BOLEZNI PRI ODRASLIH PREBIVALCIH SLOVENIJE 2008

Sredi maja 2008 je 16.000 naključno izbranih odraslih Slovencev po pošti prejelo vprašalnik »Z zdravjem povezan vedenjski slog«, ki je del raziskave »Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije«. Izvaja jo CINDI Slovenija, enota preventive Zdravstvenega doma Ljubljana, v sodelovanju z Katedro za javno zdravje Medicinske fakultete v Ljubljani in območnimi Zavodi za zdravstveno varstvo, ob podpori Ministrstva za zdravje.

Raziskati in ovrednotiti želimo tiste življenjske navade in vedenjske dejavnike tveganja, ki so povezani z zdravjem, zlasti s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, kot so bolezni srca in ožilja, rak, sladkorna bolezen, kronične bolezni dihal in prebavil, ipd.

Kronične nenalezljive bolezni predstavljajo glavni vzrok smrti v Sloveniji in ostalih državah Evropske unije. Na nastanek teh bolezni vplivajo različni dejavniki tveganja, ki so med seboj pogosto povezani. Najpomembnejši so vedenjski dejavniki tveganja kot so kajenje, nepravilna prehrana in nezadostna telesna dejavnost, saj lahko nanje v veliki meri vplivamo s preventivnimi ukrepi. Dokazano je, da lahko z zdravim življenjskim slogom učinkovito obvladujemo dejavnike tveganja ter preprečujemo in zdravimo kronične nenalezljive bolezni ali pa njihov razvoj potisnemo v kasnejše življenjsko obdobje, potek bolezni pa omilimo. Z izboljšanjem zdravja izboljšamo tudi kakovost življenja in podaljšujemo zdravo pričakovano življenjsko dobo. Nenazadnje s povečevanjem števila zdravih, aktivnih prebivalcev zmanjšujemo stroške za zdravljenje kroničnih bolezni in njihovih posledic, ugodno vplivamo na razvojni potencial države, s tem pa izboljšujemo konkurenčnost Slovenije v evropskem prostoru.

Da bi lahko izvajali učinkovite preventivne dejavnosti, potrebujemo podatke o razširjenosti dejavnikov tveganja. Želimo si, da bi sodelovanje v raziskavah kot je naša, postalo del zdravega življenjskega sloga.
 
Za svoje zdravje lahko največ naredimo sami, zato se izogibajmo tobaku in alkoholu, uživajmo raznoliko hrano z veliko zelenjave in sadja, manj živalskih maščob in soli, dovolj se gibajmo, uživajmo v življenju in s tem skrbimo za zdrav življenjski slog!

pdf Raziskava 2008_medijsko obvestilo

pdf Raziskava 2008 medijsko obvestilo ob drugem pošiljanju

pdf Namen raziskave     pdf Kronične bolezni v Sloveniji

  pdf Raziskava 2008 - plakat

doc O raziskavi 2008

plakat_raziskava_08.jpg

 

 

O projektu in rezultatih raziskave leta 2001 lahko preberete tukaj.