IV. strokovno srečanje izvajalcev nacionalnega programa primarne preventive srčnožilnih bolezni
1. in 2. februar 2008, Šmarješke Toplice

pdf Zbornik predavanj