Zgodnje odkrivanje in celostna obravnava otrok in mladostnikov

Preko spodnjih povezav si lahko ogledate in na svoj računalnik prenesete gradiva predavateljev in zbornik strokovnega simpozija ZGODNJE ODKRIVANJE IN CELOSTNA OBRAVNAVA OTROK IN MLADOSTNIKOV, KI JIH OGROŽAJO KRONIČNE NENALEZLJIVE BOLEZNI, V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI - Predstavitev zaključkov projekta Cindi Slovenija s partnerji v okviru razpisa Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, ki je potekal v petek, 7.12.2007 v Ljubljani.

 pdf Zbornik

Gradiva predavateljev:

ppt Uvodna predstavitev projekta

ppt Interdisciplinarni projektni pristop k obravnavi zdravstvenih problemov otrok
ppt Dejavniki tveganja za zdravje otrok in mladostnikov
ppt Gibalna/športna aktivnost otrok in mladostnikov
ppt Epidemiologija čezmerne telesne teže in debelosti otrok in mladostnikov
ppt Epidemiologija motenj hranjena
ppt Epidemiologija depresivnih motenj

ppt Strokovna in etična načela v uvajanju programov presejanja
ppt Antropometrična, fiziološka in biološka merila za ugotavljanje debelosti
ppt Diagnostična merila motenj hranjenja
ppt Motnje hranjenja v otroštvu
ppt Diagnostična merila in instrumenti za ugotavljanje depresivnih motenj
ppt Druge psihosocialne težave otrok in mladostnikov
ppt Vprašalnik prednosti in težav SDQ
ppt Presejanje psihosocialnih težav pri mladostnikih z uporabo modela GAPS
ppt Vodenje pogovora ob odkritem sumu na otrokove težave na psihosocialnem področju

ppt Celostni pristop k preprečevanju in opuščanju zdravstveno tveganih vedenj
ppt Pomoč pri spreminjanju zdravstveno tveganih vedenj
ppt Pedagoški pristop
ppt Teoretična izhodišča na področju zdrave prehrane
ppt Priporočila za zdravo gibalno/športno aktivnost
ppt Strokovna pomoč pri spreminjanju življenjskega sloga otrok in mladostnikov s problemom debelosti na primarni ravni
ppt Strokovna pomoč pri spreminjanju življenjskega sloga otrok in mladostnikov s problemom debelosti na sekundarni ravni
ppt Zgodnje odkrivanje neželenega poteka intervencij

ppt Bolnišnično zdravljenje debelosti
ppt Povezovanje zdravstvenih storitev različnih ravni na področju psihosocialnega zdravja