Life Cycle

 lifecycle_logo.jpg

LIFE CYCLE je evropski projekt za spodbujanje vseživljenjskega kolesarjenja pri vseh starostnih skupinah prebivalstva in uveljavljanje kolesarjenja kot zdrave oblike transporta v vsakdanjem življenju pri vseh skupinah prebivalstva.

Cilj je spremeniti vedno bolj sedeč življenjski slog prebivalcev z dodajanjem telesne dejavnosti k vsakodnevnim opravkom. V okviru Evropskega programa javnega zdravja projekt prispeva k premagovanju naraščajoče debelosti in prekomerne teže in pospeševanju preventivnega vedenja s telesno dejavnim življenjskim slogom.

Projekt je osredotočen na kolesarjenje v vseh življenjskih obdobjih, od malčkov do starostnikov. Izhodišče projekta Life Cycle je poudarjanje pomembne vloge kolesarjenja v zgodnjem otroštvu in ohranjanje te navade skozi vse življenje. Izdelan bo tudi priročnik z napotki za kolesarjenje v vseh starostnih obdobjih.

Več o projektu in dejavnostih lahko preberete na spletni strani Life Cycle.

Novice Life Cycle

1. številka splošnih novic v angleščini

1. številka novic v lsovenščini

2. številka splošnih novic v angleščini

2. številka novic v slovenščini

3. številka novic v angleščini

3. številka novic v slovenščini

4. številka novic v angleščini

4. številka novic v slovenščini

5. številka novic v angleščini

5. številka novic v slovenščini

 

 Utrinki z aktivnosti in dogodkov v galeriji

Kliknite svojo kolesarsko pot in načrtujete izlete s kolesom na portalu Gremo na pot .

 

Projekt v Sloveniji prijazno podpirajo:

Direkcija RS za ceste - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Beltinc

Mestna občina Ljubljana

Občina Beltinci

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota

Ministrstvo za notranje zadeve

Urbanistični inštitut RS

Zavod za šolstvo RS

Regionalni okoljski center

Zavod za turizem Ljubljana

Kolesarska zveza Slovenije

Športna zveza Ljubljana

Olimpijski komite Slovenije

Zavod za turizem Ljubljana

Zavarovalnica Triglav, d.d.

Enim d.o.o.

Sitar d.o.o. Štampiljke, graverstvo, tisk in darila

Proizvajalci in prodajalci kolesarske opreme in drugi