Verifikacija specialnih znanj za izvajalce programov promocije zdravja in preprečevanja kroničnih ne
Vse izvajalce zdravstvenovzgojnih programov v okviru Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni obveščamo, da na CINDI Slovenija potekajo postopki za verifikacijo specialnih znanj s področja promocije zdravja in preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni. O nadaljnjih aktivnostih in postopkih za pridobitev te verifikacije vas bomo obveščali sproti. V kolikor bi želeli še dodatne informacije, nas pokličite na telefon 01/2307 375 (Sanja Vrbovšek).