CINDI šola za promocijo zdravja in preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni

Prijavljenim na spomladanski termin izobraževanja CINDI šola za promocijo zdravja in preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni v osnovnem zdravstvenem varstvu/družinski medicini sporočamo, da bomo spomladanski termin izobraževanja prestavili na jesen; začetek CINDI šole bo predvidoma v 2. polovici septembra 2010.

Udeležencem želimo namreč posredovati čim bolj sodobna, kvalitetna in pri vsakdanjem delu uporabna znanja in veščine. Jeseni 2009 smo nekoliko povečali obseg in prenovili temeljno izobraževanje s področja promocije zdravja in preprečevanja KNB v osnovnem zdravstvenem varstvu (CINDI šolo in CINDI implementacijske delavnice). Prvo prenovljeno izobraževanje smo izvedli v zimskem času (2009/2010). Po temeljiti evalvaciji celotnega izobraževanja smo ugotovili, da so nujno potrebne še dodatne posodobitve - tako na vsebinski kot metodološki ravni.

Za vse morebitne nevšečnosti, nastale zaradi prestavitve termina izobraževanja, se vam opravičujemo. Sedanje prijave bomo prenesli na jesenski termin.