Implementacijske delavnice

V februarju in marcu organiziramo 6-dnevne delavnice o izvajanju zdravstvenovzgojnih programov v praksi (implementacijske delavnice),  v katerih se udeleženci usposobijo za izvajanje posameznih zdravstvenovzgojnih delavnic in individualnega svetovanja za opuščanje kajenja.

Izobraževanje bo potekalo 16., 17. in 18. 2. ter 2., 3. in 4. 3. 2011 v predavalnici pod kupolo na Inštitutu za varovanje zdravja RS. Izobraževanju v implementacijskih delavnicah bo sledilo preverjanje praktičnih znanj v obliki nastopa. O terminu izpita, ki bo predvidoma 14 dni po zaključenih implementacijskih delavnicah, se bomo dogovorili na izobraževanju.

Kotizacija za 6-dnevno izobraževanje v implementacijskih delavnicah je 110 EUR (brez DDV). Za udeležbo na izobraževanju je nujna predhodna prijava. Predvideva se, da prijavljeni udeleženci polno prisostvujejo izobraževanju (vseh 6 dni) - udeležba samo na posamezni delavnici ni mogoča (npr. samo na delavnici Zdrava prehrana).

Prijave sprejemamo do 9. februarja 2011.
pdf Program implementacijske delavnice, februar in marec 2011 17/01/2011,09:25 131.46 Kb

doc Prijavnica implementacijske delavnice, februar in marec 2011 17/01/2011,09:27 296.00 Kb

Štirinajstdnevni Program temeljnega izobraževanja s področja promocije zdravja in preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni v osnovnem zdravstvenem varstvu/družinski medicini (8-dnevna CINDI šola za promocijo zdravja in preprečevanje KNB v osnovnem zdravstvenem varstvu/družinski medicini + 6-dnevne implementacijske delavnice) je za vse izvajalce Programa svetovanja za zdravje v zdravstvenovzgojnih centrih obvezen, saj s svojo vsebinsko in metodološko zasnovo omogoča zapolnitev vrzeli na področju izobraževanja in usposabljanja zdravstvenih delavcev za potrebe promocije zdravja in zdravstvene vzgoje odrasle populacije na primarni ravni. O tem smo v mesecu novembru z dopisom obvestili tudi direktorje zdravstvenih domov.