Programa temeljnega izobraževanja s področja promocije zdravja in preprečevanja KNB

Štirinajstdnevni Program temeljnega izobraževanja s področja promocije zdravja in preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni v osnovnem zdravstvenem varstvu/družinski medicini, ki zajema:

- 8-dnevno CINDI šolo za promocijo zdravja in preprečevanje KB v osnovnem zdravstvenem varstvu/družinski medicini in
- 6-dnevne CINDI delavnice o izvajanju zdravstvenovzgojnih programov v praksi (t. i. implementacijske delavnice),

načrtujemo jeseni (september - november 2011). Spodaj najdete prijavnici za obe izobraževanji z datumi.

Program temeljnega izobraževanja je za vse izvajalce Programa svetovanja za zdravje v zdravstvenovzgojnih centrih obvezen, saj s svojo vsebinsko in metodološko zasnovo omogoča zapolnitev vrzeli na področju izobraževanja in usposabljanja zdravstvenih delavcev za potrebe promocije zdravja in zdravstvene vzgoje odrasle populacije na primarni ravni. O tem smo v mesecu novembru 2010 z dopisom obvestili tudi direktorje zdravstvenih domov.

doc Prijavnica CINDI šola jesen 2011 294.50 Kb

doc Prijavnica implementacijskedelavnice jesen 2011 294.00 Kb