HEPA posvet Promocija telesne dejavnosti v zdravstvenih okoljih
Vabimo vas na mednarodni HEPA posvet za slovensko strokovno javnost z naslovom PROMOCIJA TELESNE DEJAVNOSTI V ZDRAVSTVENIH OKOLJIH, ki ga Inštitut za varovanje zdravja RS prireja v sodelovanju s HEPA evropsko mrežo.

Posvet bo v četrtek, 10. marca 2011, ob 9. uri v veliki dvorani Mestne knjižnice Ljubljana (Knjižnica Otona Župančiča), Kersnikova 2, v tretjem nadstropju, in bo predvidoma trajal do 11. ure (za predstavnike slovenskih bolnišnic, SZO, MZ in IVZ do 12. ure).

Kratica HEPA v angleščini pomeni izraz »Health Enhancing Physical Activity« (slovenski izraz: »Telesna dejavnost za krepitev zdravja«).

Namen HEPA posveta je, da širši slovenski strokovni javnosti predstavimo HEPA evropsko mrežo, primere dobre prakse glede promocije telesne dejavnosti v zdravstvenih okoljih iz izbranih evropskih držav ter predstavimo t.i. Mrežo za promocijo zdravja v bolnišnicah (angl. »Health promoting hospitals Network«) s strani SZO (Svetovne zdravstvene organizacije).

Vljudno vabljeni!
 
pdf Vabilo za posvet HEPA 01/03/2011,08:58    pdf Program posveta HEPA 01/03/2011,08:5
 
doc Prijavnica za posvet HEPA 01/03/2011,09:01