Sistem za zajemanje in analizo podatkov o testih hoje za Slovenijo
Paket 12: 2004-2006
Oprema je bila nabavljena in nameščena v okviru enega projekta, razdeljenega na tri sklope. V prvem sklopu so bili v urejen računalniški prostor vgrajena dva strežnika, omrežno stikalo za strežnika in osebne računalnike ter osrednja omrežna požarna pregrada. V drugem sklopu so bili pripravljeni prenosniki in multimedijska oprema za delo na terenu. V tretjem sklopu pa je bila pripravljena ostala oprema za izvajanje testov hoje na terenu (merilniki, športna oprema ...). Vsa vgrajena oprema je služila raziskovalcem na lokaciji Ulica stare pravde 2 do selitve enote CINDI pod okrilje IVZ. Enota CINDI se je takrat preselila na drugo lokacijo (Zaloška ulica), opremo pa smo preselili v podenoto SVIT na Brdo, saj na lokaciji na Zaloški cesti ni primernih strežniških prostorov. V enoti na Brdu je vgrajena v računalniško omrežje CINDI-ja, kjer je na voljo vsem raziskovalcem CINDI-ja. Ostala oprema je shranjena v prostorih na Zaloški in je na voljo vsem raziskovalec enote CINDI za uporabo na terenu ob izvedbi in izobraževanjih v zvezi s testiranjem hoje.