Program CINDI šole

Objavljamo program CINDI šole za promocijo zdravja in preprečevanje KB v osnovnem zdravstvenem varstvu/družinski medicini, ki bo potekala ob četrtkih in petkih, od 29.9. do 21.10.

Prostih je še nekaj mest, kotizacija je 170 EUR brez DDV.

doc Prijavnica CINDI šola jesen 2011 294.50 Kb

pdf Program CINDI šole jesen 2011

CINDI šola je prvi del programa temeljnega izobraževanja, ki je za vse izvajalce Programa svetovanja za zdravje v zdravstvenovzgojnih centrih obvezen, saj s svojo vsebinsko in metodološko zasnovo omogoča zapolnitev vrzeli na področju izobraževanja in usposabljanja zdravstvenih delavcev za potrebe promocije zdravja in zdravstvene vzgoje odrasle populacije na primarni ravni.