Aktivnosti projekta Life Cycle za vrtec Beltinci

Vrtec Beltinci pri otrocih, starših in v delovnem kolektivu promovira aktiven življenjski slog.

Z ravnateljico vrtca smo pregledali njihove aktivnosti s področje gibanja in jih poskušali dopolniti s kolesarskimi aktivnostmi. Ravnateljica je prevzela koordinacijo in skupaj smo izvedli številne kolesarske dogodke. K utečenem projektu Zlati sonček smo dodali vsebine varnosti, obeležili smo dan brez avtomobila z risanjem risbic in to sporočili staršem in vzgojiteljem preko letaka. Svetovni dan zdravja smo obeležili z organiziranim kolesarjenjem na osrednji dogodek v Ižakovce na Otok ljubezni. Otroci so tekom učnega programa spoznavali kolo in njegove dele. Od aprila do julija je tekla akcija Spodbujajmo kolesarjenje. Ob tednu evropske mobilnosti so otroci vrtca Beltinci s svojimi učiteljicami obiskali Ljubljano, kjer so bili toplo sprejeti. V ta namen so risali tudi risbice, ki so jih tam razstavljali. Izpolnjevali so tudi vprašalnike za otroke in odrasle. Izvedli so športni »živ žav s kolesi in spretnostno vožnjo. V jesenskem času je bilo pripravljeno kolesarjenje s starši in družabno srečanje za konec sezone.