Delovanje ZVC in podpora Programu Svit

Objavljamo dokumenta z novostmi, sprejetimi z aneksi k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2011, v katerih so točneje opredeljena nekatera pravila in določila izvajanja Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni ter podpore implementaciji Programa Svit.

pdf Delovanje zdravstvenovzgojnih centrov 2.81 Mb

pdf Dejavnosti v podporo implementacije Programa Svit 1.07 Mb